hu / en

Hajdú Zoltán, Reményi Péter és Rácz Szilárd cikkei az Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek őszi lapszámában Tovább olvasom

Tovább olvasom

Bálint Dóra az OSZKÁR telekocsi használat alapján térképezi fel öt hazai vidéki város találkozási helyeit Tovább olvasom

KRTK blog - Portfolio Tovább olvasom

Intézeteink programja a Kutatók Éjszakáján Tovább olvasom

Tovább olvasom

A magyarországi régiók népességének előreszámítása 2050-ig Tovább olvasom

Obádovics Csilla és Tóth G. Csaba cikke megjelent a Statisztikai Szemlében Tovább olvasom

Benczes István könyvének ismertetése, valamint Oblath Gábor és Simonovits András cikke a Közgazdasági Szemlében Tovább olvasom

Tovább olvasom

Muth Dániel tanulmánya megjelent az Ecological Economics szakfolyóiratban Tovább olvasom

Tovább olvasom

Lakócai Csaba (KRTK VGI) habilitációs előadása

A KRTK Világgazdasági Intézetben,

2023. február 16-án 10:00-tól kerül megrendezésre Lakócai Csaba habilitációs előadása

 

 

Az előadás címe

Jóllét és fenntarthatóság két válság között – A társadalmi jóllét és fenntarthatóság egyes mutatóinak alakulása országonként és országcsoportonként a 2010-es évtizedben.

 

Absztrakt

A habilitációs előadás témájának alapja az előadó egy, az International Journal of Sustainable Develeopment & World Ecology című folyóiratban 2022 évvégén megjelent cikke.  Ebben az anyagban a „boldogbolygó-mutató” (Happy Planet Index, röviden: HPI), illetve annak pillérváltozói kerültek összevetésre egymással, valamint az egy főre eső GDP-vel, mint a legelterjedtebb formális makrogazdasági mutatóval, 2019-es keresztmetszeti adatok alapján 152 ország sokaságában és azok egyes részsokaságaiban. A statisztikai elemzés eredményei kimutatták, hogy a vizsgált változók általában nem – vagy nemlineárisan – függnek össze a teljes országsokaságon belül, míg egyes országcsoportokat külön-külön vizsgálva másfajta összefüggések mutathatók ki. Ezzel szemben a várható élettartam (mint objektív jóléti mutató) és a szubjektív jóllét mért értékei között csak globálisan mutatható ki összefüggés, miközben a vizsgált részsokaságok szintjén nincs összefüggés.

A mostani habilitációs előadás ezt a témát szélesíti ki a vizsgálatba bevont további alternatív fejlődési mutatók felhasználásával, valamint 2011 és 2019 közötti idősorok vizsgálatán keresztül.

Következő hónap >
2023.02.16. | Zoom