hu / en

Megjelent Keller Tamás és szerzőtársa tanulmánya a Journal of Behavioral and Experimental Economics folyóiratban Tovább olvasom

Tovább olvasom

Benedek Zsófia tanulmánya megjelent a Frontiers in Sustainable Food Systems szakfolyóiratban Tovább olvasom

Tovább olvasom

Ricz Judit és szerzőtársa új cikke megjelent a Review of Evolutionary Political Economy szakfolyóiratban Tovább olvasom

Tovább olvasom

Gál Zoltán a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Tovább olvasom

Tovább olvasom

Mennyire versenyképesek a magyar városok a régió többi városához képest? Kézai Petra Kinga cikke a KRTK blogban Tovább olvasom

Tovább olvasom

Schlotter Ildikó cikke megjelent a WALCOM: Algorithms and Computation 2023-as konferenciakötetben Tovább olvasom

Tovább olvasom

Lakócai Csaba (KRTK VGI) habilitációs előadása

A KRTK Világgazdasági Intézetben,

2023. február 16-án 10:00-tól kerül megrendezésre Lakócai Csaba habilitációs előadása

 

 

Az előadás címe

Jóllét és fenntarthatóság két válság között – A társadalmi jóllét és fenntarthatóság egyes mutatóinak alakulása országonként és országcsoportonként a 2010-es évtizedben.

 

Absztrakt

A habilitációs előadás témájának alapja az előadó egy, az International Journal of Sustainable Develeopment & World Ecology című folyóiratban 2022 évvégén megjelent cikke.  Ebben az anyagban a „boldogbolygó-mutató” (Happy Planet Index, röviden: HPI), illetve annak pillérváltozói kerültek összevetésre egymással, valamint az egy főre eső GDP-vel, mint a legelterjedtebb formális makrogazdasági mutatóval, 2019-es keresztmetszeti adatok alapján 152 ország sokaságában és azok egyes részsokaságaiban. A statisztikai elemzés eredményei kimutatták, hogy a vizsgált változók általában nem – vagy nemlineárisan – függnek össze a teljes országsokaságon belül, míg egyes országcsoportokat külön-külön vizsgálva másfajta összefüggések mutathatók ki. Ezzel szemben a várható élettartam (mint objektív jóléti mutató) és a szubjektív jóllét mért értékei között csak globálisan mutatható ki összefüggés, miközben a vizsgált részsokaságok szintjén nincs összefüggés.

A mostani habilitációs előadás ezt a témát szélesíti ki a vizsgálatba bevont további alternatív fejlődési mutatók felhasználásával, valamint 2011 és 2019 közötti idősorok vizsgálatán keresztül.