hu / en

Álláshirdetés – tudományos segédmunkatárs vagy tudományos munkatárs pozícióba a Regionális Kutatások Intézetébe

A Közgazdasági- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete (KRTK RKI) pályázatot hirdet tudományos munkakör (tudományos segédmunkatárs vagy munkatárs) betöltésére.

 

Jogviszony időtartama: 2023. július 1-től, egy év határozott idejű munkaszerződés (szerződés lejártával határozatlan idejű munkaszerződésre van lehetőség)

Foglalkoztatás jellege: teljes

munkaidő (heti 40 óra)

Munkavégzés helye: KRTK Regionális Kutatások Intézete (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.)

Munkavégzés módja: hibrid (kedd és csütörtök irodai jelenléti nap, hétfő-szerda-péntek: home office)

Foglalkoztatás: Munka Törvénykönyve alapján

Pályázati feltételek:

– PhD fokozat, (vagy közeli fokozatszerzés)

– Kutatási terület lehetőség szerint: társadalmi-területi egyenlőtlenségek, társadalmi innovációk, köz- és magán-szolgáltatások; fejlesztéspolitika eszközei és aktorai

Feladat:

A KRTK Regionális Kutatások Intézetének Budapesten (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., ) működő osztályának munkájába való bekapcsolódás, önálló kutatás, publikációs tevékenység és pályázási aktivitás.

Pályázathoz benyújtandó dokumentumok:

– szakmai önéletrajz (projektek, pályázatok, oktatási tevékenység)

– motivációs levél (kutatási terv)

– publikációs lista (lehetőség szerint MTMT-link)

– a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi törvény (továbbiakban: Mt.)  5/A. 10 § (1) pontja szerinti adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat

– a pályázat elnyerése esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Pályázat benyújtása: 2023. június 5-ig a hortobagyi.anna@krtk.hu email címre.