hu / en

Németh Krisztina szociális munkásokról szóló tanulmánya az Esélyben

Társadalom- és szociálpolitikai folyóirat, Vol. 31. (2020) No. 2.

Németh Krisztina:

Sebzettség és segítés két szociális munkás szakmai életútjában

A tanulmány „Marginalizáció és (im)mobilitás: a habitus dinamikája” (124455 számú projekt) a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással a posztdoktori (PD_17) pályázati program keretében készült. A terepmunka és a posztdoktori kutatás kapcsolódik a „Helyi közpolitikák és a marginalitás(újra)termelődése hanyatló városokban” (119465) című, Virág Tünde által vezetett NKFIA kutatáshoz.