hu / en

Kovács Katalin tanulmánya nemzetközi tanulmánykötetben jelent meg

„Turbulent Times and Reshaped Rural School Network in Hungary” címmel jelent meg Kovács Katalin (RKI, tudományos főmunkatárs) tanulmánya az „Educational Research and Schooling in Rural Europe: An Engagement with Changing Patterns of Education, Space, and Place” című tanulmánykötetben.

A kötet autentikus beszámolót nyújt Európa 11 országa elmúlt évtizedeinek oktatás-szervezési gyakorlatáról, annak vidéki iskolahálózatra gyakorolt hatásáról. Számos közös vonást tártak fel a tanulmányok, így azt, hogy az oktatás-politikák gyakran a városi modellekre fókuszálnak, azokat kívánják adaptálni vidéki környezetben, nem sok sikerrel, vagy a töredezett településhálózatú és zsugorodó népességű tájakon óhatatlanul jelentkező fenntarthatósági problémákat. A nemzeti kontextusokat bemutató fejezetek mellett a kötet az európai vidéki iskolahálózatról szóló statisztikai adatokat is közöl. Az összegző fejezetben a könyv szerkesztői ama reményüknek adnak hangot, hogy a küszöbön áll a vidéki sajátosságok jobb megértésén, a közösségek bevonásán és a korszerű technológián alapuló, innovatív és fenntartható megoldások szélesebb körben való elterjedése.

Educational Research and Schooling in Rural Europe
An Engagement with Changing Patterns of Education, Space and Place

Edited by:
Cath Gristy, University of Plymouth
Linda Hargreaves, University of Cambridge
Silvie R. Kučerová, Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem

A volume in the series: Current Research in Rural and Regional Education. Editor(s): Michael Corbett, University of Tasmania. Karen Eppley, Penn State University.

Published 2020